Superspetters - zwemles
Superspetters - zwemles
Superspetters - zwemles
Superspetters - zwemles

Wat zijn de voordelen van SuperSpetters

De belangrijkste voordelen van SuperSpetters zijn:

- Geen gebruik van drijfpakjes of andere drijfmiddelen - Regelmatige communicatie met de ouders

- Voor kinderen vanaf 5 jaar                                          - Groepjes van maximaal 10 kinderen

- Gediplomeerde lesgevers + VOG                               - Het streven binnen 2 jaar af te zwemmen voor het KNZB Zwemdiploma (a,b,c)*

- Borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt                     - Survivalelementen en fun

- Gebruik van een badmuts, zwembril en flippers         - Geen gebruik van drijfpakjes of andere drijfmiddelen

- Een eigen zwemboek om voortgang te volgen           - Beloningsmomenten met stickers

 

 

*Dit is een richtlijn, gebaseerd op een pilotgroep met een startleeftijd van 5 jaar en 2 keer per week zwemles.

 

Opbouw van het Zwemlestraject

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal.

Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de

kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong

en draai lengte-as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed

leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

 

Gebruik materiaal

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen

kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat

kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.

De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen

worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwateroriëntatie en survival centraal staan worden zonder

zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet

met drijfmiddelen, maar wel met hulpmiddelen.

 

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van SuperSpetters zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de

zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het lestraject en ouders worden middels voortgangsgesprekken

gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. Ouders kunnen eventueel aan de badrand de

vorderingen van het kind aanschouwen, er wordt open les gegeven bij Zegenwerp.

Kinderen ontvangen bij aanvang van het lestraject een persoonlijk zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke

zwemlesverhalen voor de kinderen, kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige informatie voor de ouders.

 

Verschil tussen SuperSpetters en Abc-methode

Het ZwemABC is zo opgezet dat het pas met C veilig is. Volgens het factsheet Zwemvaardigheid 2014 van het Mulier Instituut

haalt in Nederland maar 35% van de kinderen het C-diploma. Veel kinderen zijn dus niet voldoende zwemvaardig. Het

ZwemABC bestaat uit drie diploma's waarbij het kind na het behalen van het gehele ZwemABC het predicaat zwemveilig krijgt.

Bij SuperSpetters wordt er gewerkt met maar één diploma, het KNZB zwemdiploma. Na het behalen van dit diploma zijn

kinderen zowel zwemveilig als zwemvaardig.

 

Heeft u vragen dan kunt u een mailtje sturen naar onderstaand mailadres. Ook is het altijd mogelijk om uw vragen te stellen aan een zweminstructeur aan het bad, wij zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen.