Beleidsplan

Momenteel is een nieuw beleidsplan in ontwikkeling. 

De polo- en zwemvereniging heeft een beleidsplan 2017 – 2020. Binnen onze vereniging bestaat behoefte om na te denken over de toekomst van de vereniging en haar gewenste ontwikkelingen. Dit leggen we vast in een plan. Een beleidsplan zet ons allen tot nadenken over de wijze waarop onze vereniging is georganiseerd en functioneert, maar vooral ook over de ambities en doelen die we na (willen) streven. De kernvraag is “wat voor vereniging willen we zijn en voor wie”. Het plan gaat in op (zwem)visie en doelen, de sterke en zwakke kanten van onze vereniging en waar kansen liggen voor verbeteringen. Met acties en maatregelen maken we de doelen concreet. Verder gaat het beleidsplan in op de communicatie met onze leden en met de “buitenwereld”. Als zodanig geeft het plan houvast aan bestaande en potenieel nieuwe leden en functioneert het plan als bron van inspiratie voor sponsoren. Het bestuur van Zegenwerp maakt zich sterk om het beleidsplan 2017 - 2020 tot uitvoering te brengen.

beleidsplan voorkant