Contact bestuur

Contact

Het bestuur is er voor de vereniging en haar leden. Hiervoor maken wij graag tijd voor vrij. Heb je een algemene of specifieke vraag, gaan sommige zaken niet naar je zin, zit je ergens mee en je wilt hierover graag in gesprek met het bestuur? Stuur dan een mail naar bestuur@zegenwerp.nl inclusief je telefoonnummer. We streven ernaar om in dezelfde week nog contact met je op te nemen en we zijn altijd bereid tot een gesprek. We nodigen leden uit om in dialoog te gaan met het bestuur.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) trad op 25 mei 2016 in werking, maar twee jaar na dato wordt begonnen met de handhaving. De AVG vervangt de bestaande ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Het doel van de AVG is iedereen controle te geven over de verwerking van de eigen persoonsgegevens. Om dit te realiseren zijn beschermingsmaatregelen vastgesteld waaraan ook sportverenigingen moeten voldoen. Binnen Zegenwerp  zijn we vollop bezig met de implementatie hiervan. Vragen? Stel ze gerust aan het bestuur via bestuur@zegenwerp.nl