Inschrijven

Hieronder bevindt zich het inschrijfformulier. U kunt het formulier hier invullen. U hoort na ontvangst van het formulier zo snel mogelijk iets van ons.

 

 

Invalid Input

wanneer gaat het lidmaatschap in

Ondergetekende wil lid worden van Zwem- en Poloclub Zegenwerp en meldt zich aan voor:
Invalid Input

* Aanvinken wat van toepassing is

Typ uw Achternaam in.

Typ uw Voorletters in.

Typ uw Roepnaam in.

Invalid Input

Invalid Input

Typ uw Adres in.

Typ uw Postcode in.

Typ uw Plaats in.

Typ uw telefoonnummer in.

Typ een geldig mailadres in.

Invalid Input

* Aanvinken wat van toepassing is

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december; opzeggen dient schriftelijk of per email (aan de ledenadministratie) te geschieden vóór 15 december van het verenigingsjaar; bij latere opzegging is contributie verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar. Door het toetreden als lid tot de vereniging, verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van Zwem- en Poloclub Zegenwerp. Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier - machtigt u Zwem- en Poloclub Zegenwerp om jaarlijks de contributie en andere bijdragen af te schrijven, zoals deze zijn goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering. - geeft u toestemming om een digitale nieuwsbrief van zwem- en poloclub Zegenwerp te sturen naar het genoemde email-adres
Vul de datum van ondertekening in.

Typ u Rekeninghouder in.

Typ uw Rekeningnummer in.

Typ uw Plaat van uw bank in.

Typ uw Plaats in.