Organisatie

Een overzicht van de statutenwijziging (2022) is terug te vinden via de volgende link -> Statutenwijziging Zegenwerp (2022)

 

De huidige organisatie

De vereniging Zegenwerp bestaat het Bestuur, 5 commissies die elk gericht zijn op een specifieke zwemdiscipline en 4 ondersteunende commissies. Verder hebben we een beslisorgaan, te weten de Algemene Leden Vergadering.

Bestuur: 

  • Superspetters
  • Zwemvaardigheid
  • Wedstrijdzwemmen
  • Waterpolo
  • Masters
  • Jeugdcommissie
  • PR-comissie
  • Lief en leed comissie
  • Activiteitencomissie 

 

Algemene leden vergadering.

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging Zegenwerp en komt minimaal 1x per jaar bijeen, meestal in de maand maart/april. Voor de officiƫle teksten wordt verwezen naar de statuten van de vereniging. Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering de begroting vastgesteld en daarmee de financiƫle ruimte voor (zwem)activiteiten die het komende jaar uitgevoerd kunnen worden. De algemene ledenvergadering controleert achteraf het bestuur en de commissies op de uitvoering van het beleid. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vereniging is middels de algemene ledenvergadering gedelegeerd aan het bestuur.