Organisatie

De organisatie(structuur) van onze vereniging bestaat uit een jaarlijkse Algemene ledenvergadering, een Dagelijks Bestuur (5 leden) en zes (zwem)commissies.

organogrsam

Algemene leden vergadering.

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging Zegenwerp en komt minimaal 1x per jaar bijeen. Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering de begroting vastgesteld en daarmee de financiële ruimte voor (zwem)activiteiten die het komende jaar uitgevoerd kunnen worden. De algemene ledenvergadering controleert achteraf het bestuur en de commissies op de uitvoering van het beleid. 

Bestuur.

De leden van het bestuur worden genoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur vergadert circa 12 keer per jaar en is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging.

Zwemcommissies.

De vereniging heeft 6 (zwem)commissies waarmee een breed aanbod van zwemactiviteiten worden aangeboden. Zegenwerp is er voor iedereen!