Erkend Leerbedrijf

Zwem- en Poloclub Zegenwerp is een erkend leerbedrijf. Binnen de brede sector Sport en Bewegen staat het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten en het daarbij begeleiden van de SB-deelnemer centraal. Binnen de sector wordt verwacht dat werkzaamheden ten behoeve van de sport- en bewegingsorganisatie worden opgepakt. Het kan dan gaan om zeer diverse werkzaamheden, zoals baliewerk, onderhoud- en beheertaken, het organiseren van nevenactiviteiten of het verhuren van materialen. Studenten van de volgende opleidingen kunnen hun stage lopen bij onze vereniging: 

  1. De coördinator BOS-medewerker werkt aan het opzetten en uitvoeren van een verantwoord kwalitatief sport- en bewegingsaanbod binnen de driehoek Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)
  2. De coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid werkt met Sb-deelnemers / cliënten aan het voorkomen, terugdringen of tot staan brengen van risico’s die de gezondheid van de betreffende deelnemers bedreigen.

Studenten kunnen de club vinden via de volgende link:www.stagemarkt.nl. Voor meer informatie stuur een mail naar bestuur@zegenwerp.nl, ter attentie van Nagema Bezbiz-Alyuncha.

erkend leerbedrijf