In het voorjaar maken wij gebruik van het buitenbad in Sint-Michielsgestel.

Banenzwemmen:
Iedere avond: maandag tot en met vrijdag van 19:00 tot 20:00.
Maandag en woensdagochtend van 7:00 tot 8:00
Zaterdagochtend van 9:00 tot 10:00

Voor alle abonnementhouders Optisport slechts 15 euro p.p. per seizoen. Dit graag invullen en retourneren naar zwemmen@zegenwerp.nl

zie homepagina voor de printbare versie.

Zomer lidmaatschap 2018
Z&PC Zegenwerp
AANMELDINGSFORMULIER

Datum aanmelding: _________________________________________________

Ondergetekende wil zomer lid 2018 van Z&PC Zegenwerp worden.

 

Achternaam: ______________________________________________________

Voorletters: _____________ Roepnaam: ___________________________ m / v

Geboortedatum: ____________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________

Postcode: ______________ Woonplaats: _________________________________

Telefoonnummer: __________________ mobiel: ___________________________

E-mailadres: ________________________________________________________

Ben in het bezit van de volgende diploma’s: A / B / C doorhalen wat niet van toepassing is

Ik heb een abonnement van Optisport: Ja / Nee doorhalen wat niet van toepassing is

 

Het zomerlidmaatschap loopt van 27 april t/m 1 september 2018

  • Machtig ik Z&PC Zegenwerp om de administratiekosten van € 15,=

(zegge vijftien euro) af te schrijven van mijn rekening.

  • Tevens machtig ik Z&PC Zegenwerp om een vrijwillige bijdrage af te schrijven van:

Є ………….., zegge

  • Ik ben op de hoogte van het feit dat ik zwem op eigen risico.

Naam rekeninghouder: _______________________________________________

Rekeningnummer:IBAN________________________________________________

Datum: _________________________ Plaats: _____________________________

Handtekening aanmelder/aanmeldster: __________________________________

joke en patricia geslaagd als trainer-001.jpgkamp2.JPGkamp3.JPGkamp4.JPGzwemles 16-2-13 3.jpg