De leden van het bestuur worden benoemd tijdens de ledenvergadering. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De ledenvergadering vindt meestal plaats in maart/april.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Functie Naam E-mail
Voorzitter Robbert Groenendaal  bestuur@zegenwerp.nl
Vice voorzitter Fennard bestuur@zegenwerp.nl
Secretaris/
Ledenadministratie
Nagema Bezbiz bestuur@zegenwerp.nl
Penningmeester Sypko Sijpkens/ Astrid  penningmeester@zegenwerp.nl
Bestuurslid Harm Jan Bult  
Bestuurslid Joyce Hoksbergen  
Zwemcommissie Jan Minkels j.minkels@ziggo.nl
Waterpolocommissie Tessa Leering en Luuk Leering waterpolo@zegenwerp.nl
Activiteitencommissie Anja Verheij en Suzan Kolenberg  vaardigheden@zegenwerp.nl
Jeugdcommissie Miranda Huijsmans  

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar extra vrijwilligers om nieuwe activiteiten te bedenken en organiseren. Ook zijn er mensen nodig om activiteiten uit te voeren en te begeleiden. Wil je meehelpen, mag ook af en toe, neem dan contact op met ons via info@zegenwerp.nl

joke en patricia geslaagd als trainer-001.jpgkamp2.JPGkamp3.JPGkamp4.JPGzwemles 16-2-13 3.jpg